ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΣΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ - ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ